History of the rudyhoivt.neocities.org

12. November 2015

This site was created

Byla vytvořena tato stránka

15. December 2015

The site scored 1000 views

1000 zhlédnutí!

30. December 2015

At 1500 views, Neocities was recomended to my friends

U 1500 návštěv jsem se zastavil a doporučil Neocities kamarádům

6. January 2016

2000 views!

2000 zhlédnutí!

9. January 2016

A Google AdSense account was made and ads put on the page

Pomocí Google AdSense přibyly reklamy na stránky

19. January 2016

Some guy from Prague clciked my ads like 5 times

Někdo z Prahy klikal opakovaně na reklamy

24. January 2016

5000 views after 75 days!

5000 návštěv po 75 dnech!

1. February 2016

Google AdSense mi vydělal 28.77kč, za asi 10 kliků

3. February 2016

I was thinking how to upgrade my AdSense income... If evry single
person on my page clicked my ads, i would get about 7000 x 0.4 = 2800CZK,
about $110... But, i get only a few clicks (that means low income)... :D

Přemýšlel jsem, jak vylepšit příjem z AdSense... Kdyby každý
člověk, co navštívil mé stránky klikl na reklamu, měl bych 7000 x 0.4 = 2800kč,
asi $110... Ale dostal jsem jen pár kliků... :D

6. February 2016

Amazing 9000+ views!

Najednou 9000+ návštěv!

9. February 2016 21:27

9970 views / návštěv...

10 February 2016

10k views!

10k zhlédnutí!

12. April

At 12.6k views, we got 10(who can possibly follow me?!) followers and 1400 updates.

Máme 12 tis. zhlédnutí, 10 odběratelů a 1400 updatůHome - http://rudyhoivt.neocities.org Domů - http://rudyhoivt.neocities.org