Čekáš, všude je tma.
Je tma... A zvuky. Brr...!!

  1. Čekat
  2. Vykouknout
  3. Utopit se