Seznam dobrých a špatných osob a úředníků

Přívětivé a nápomocné osoby, které tu nejsou jen aby škodily

Nepřívětivé a všekazící osoby, ktré nemá nikdo rád