Těžba Libereckého kraje - prezentace

  Výskyt rud v kraji

- nevyskytují se tu téměř žádné rudy

- vyskytují se zde pouze nerudy a fosilní paliva

  Výskyt fosilních paliv v kraji

- jsou tu kopce lignitu, hnědého i černého uhlí, ale v přír. rezervaci

- uran se zde těžil za komunistů, ale chemicky

- je tu i hlubinně těžený uran na českolipsku

- těžba pomalu ustává, doly zatápěny

- uran těží více firem, ale žádná elektrárna

- dodnes stopy po chem. těžbě + zatopené doly

- zajmavost: je ho tu celkem kolem 115000 tun

  Výskyt nerud v kraji

- stavebních surovin je tu až až –

- dobývaá se na Tlustci, Tachovském vrchu, u Liberce, u Fýdštejna, v Košťálově, …

- dobývá se zde i vápenec, čedič, cihlovina, žula, …

- teží se povrchově (hlavně štěrkopísek)

- stoupá význam těžby, zpracovává se zde a exportuje

- často jsou doly netěžitlené, uzavřené nebo zatopené

- zajm.: nachází se tu přes 2 km3 stavebních nerostů


- těží se zde i sklářské a slévárenské písky

- těží se na Českolipsku a Novoborsku,

- těží se povrchově, ale často jsou doly opuštěné

- výroba skla – tradičně, dnes rozvoj výroby po úpadku kolem 90.let


- drahé kameny tu jsou, ale netěží se (růženec, ...)Home - http://rudyhoivt.neocities.org Domů - http://rudyhoivt.neocities.org