Životní prostředí Libereckého kraje

  Lesy:

- vysoká zalesněnost – téměř 45% (dalších 52% je orná půda)

- druhová skladba v procentech:

- smrk 55%, buk 17%, borovice 7%, dub 7%, modřín 4%, ostatní pod 4%

- jehličnany tvoří 70% lesů

- v minulosti kyselé deště z Polska – celé lesy Krkonoš a Jizerek jsou fuč - rekultivace

- Největší zdroje znečištění ovzduší: sklárny, Polsko, silnice R35

  Obecně:

- značná část Krkonoš zničená kůrovcem – kůrovcové dříví se pokácí a zpracuje

- má č.uhlí, lignit, hóóódně uranu, ale netěží se – doly často uměle zatopeny

- dnes se těží vápenec, čedič, melafyr, žula, břidlice, a nejrůznější písky, těžbu omezují rezervace ad.

Přehled NP a ChKO

- NP Krkonoše - nejvyšší hory v ČR - např. Sněžka

- ChKO Kokořínsko - příroda, skalní útvary - např. Mšenské pokličky

- ChKO Lužické hory - hory, lesy, histor. území

- ChKO České středohoří - bývalá sopka (jedna), dnes rozeseté zbytky - např. Milešovka

- ChKO Jizerské hory - hory, rašeliniště, běžkařská oblast (viz dále)

- ChKO Český ráj - skály, hrad(y) - např. hrad Trosky

Jizerské hory

- Vyhlášeno r. 1968

- rozloha 370 km2, z toho 70% lesů

- obsahuje celkem 27 přírodních památek a rezervací

- nachází se na Severu kraje, zasahuje do Frýdlantského výběžku

- půdy: hlavně podzoly

- převážně smrková monokultura – původní lesy vykáceny nebo zničeny kyselými dešti

- geologie: žula, občas čedič - krkonošsko-jizerského plutonu

- probíhá jimi hlavní evropské rozvodí

- několik přehrad – 1916 protržení na Desné

- CHOPAV = zdroj pitné vody pro města

- časté povodňové stavy (odlesnění kdysi)

- přítomná ohrožená flóra: suchopírek (více druhů), klikva, kyhanka, blatnice bahenní, vřesovec čtyřřadý

- přítomná ohrožená fauna: mlok skvrnitý, střevlíčci ad.

- Jizerská magistrála:

        - asi 200 km běžkařských cest a tras

       - sníh až skoro do léta

       - prolíná se se skiareálem Špičák

       - každoroční závod Jizerská 50

- Bunkry z WW2 – zbytky zbylých bunkrů jsou tu vidět dodnes

- Jedlový důl – vodopády na bystřině Jedlová

- Terezínka – skalní vyhlídka u Tanvaldu

- Jozefodolská přehrada – na Kamenici, 140 ha


Diky za zhlédnutí.
Našli jste něco? napište: rudy@terezinka.cz
Home - http://rudyhoivt.neocities.org Domů - http://rudyhoivt.neocities.org