�� HRANOLKY
�ST TXET�HRANOLKY


HRANOLKY


HRANOLKY


HRANOLKY


HRANOLKY

HRANOLKY JEDNA B�SEG!

Dom�c� p��prava hranolk� je docela o��aek. P��prava v�m zabere trochu v�ce
�asu, ale d�ky v�sledku se �asov� investice vyplat�. Server Lidovky.cz
oslovil a�fkucha�e Spa hotelu Lanterna Velk� Karlovice Pavla V�clav�ka,
aby �ten���m popsal p��pravu hranolk� krok za krokem.
"Pokud si chcete sami vyrobit dom�c� hranolky, nejvhodn�ja� jsou brambory
typu C s vysok�m obsahem akrobu. Tato informace by m�la b�t uvedena p��mo
na obalu, nebo se m�~ete zeptat prodejce," ��k� v �vodu Vaclav�k.

TIPY NA DIP K HRANOLK�M:
Jestli~e v�s omrzel ke�up nebo tatarka, zkuste je nahradit kysanou smetanou.

Dip vhodn� i pro d�ti: s bazalkou a �esnekem - do kysan� smetany p�idejte
nasekanou �erstvou bazalku, trochu prolisovan�ho �esneku, �erstv� umlet� pep�
a s�l.
Pikantn� dip - do kysan� smetany p�idejte s�l, �erstv� umlet� pep� a
nasekanou chilli papri�ku.
Nivov� dip - do kysan� smetany p�idejte najemno nastrouhanou nivu a
dle chuti �erstv� mlet� pep�
"Nejd��ve si oakr�ban� brambory nakr�j�me na na stejn� dlouh� a airok�
hranolky. M�n� zru�n� kucha�i si mohou pomoci kr�je�em na hranolky. D�me
je do studen� vody a p�id�me l~�ci vinn�ho octa (na 300 g hranolek 1 l~�ce).
Hranolky d�ky octu v�born� udr~� tvar, nerozpadaj� se a p�i dala� �prav�
ne�ernaj�," vysv�tluje V�clav�k.

Hranolky doporu�uje V�clav�k va�it osm minut a pot� je zcedit a vysuait, aby
voda p�i n�sledn�m vlo~en� do oleje neprskala. "Brambory by se pak sp�ae
va�ily ne~ sma~ily. Nechejte hranolky zchladnout. Na p�nvi nebo ve frit�ze
rozeh�ejeme na 190� C slune�nicov� olej a hranolky sma~�me asi minutu a
nech�me op�t vychladnout," rad� Vaclav�k.

hlavn� strana rozvrh | fototgalerie | 4. strana | 5. strana | 6. strana | filmy | ivt |powered by WOO | LEVN� HOV�Z� ZDE | COMMERCE | DONATE | SUBSCRIBE | SUPPORT | SUPPORT | SUPPORT |