ZELENA

???????

KR�M

C-Z

skoro ZELENA

ZELENAPolednice (Kytice)U lavice dítě stálo,

z plna hrdla křičelo.

"Bodejž jsi jen trochu málo,

ty cikáně, mlčelo!Poledne v tom okamžení,

táta přijde z roboty:

a mně hasne u vaření

pro tebe, ty zlobo, ty!Mlč! Hle husar a kočárek -

hrej si! - tu máš kohouta!"

Než kohout, vůz i husárek

bouch, bác! letí do kouta.A zas do hrozného křiku -

"I bodejž tě sršeň sám - !

Že na tebe, nezvedníku,

Polednici zavolám!Pojď si proň, ty Polednice,

pojď, vem si ho, zlostníka!" -

A hle, tu kdos u světnice

dvéře zlehka odmyká.Malá, hnědá, tváři divé

pod plachetkou osoba;

o berličce, hnáty křivé,

hlas - vichřice podoba!"Dej sem dítě!" - "Kriste Pane,

odpusť hříchy hříšnici!"

Divže smrt ji neovane,

ejhle tuť - Polednici!Ke stolu se plíží tiše

Polednice jako stín:

matka hrůzou sotva dýše,

dítě chopíc na svůj klín.A vinouc je, zpět pohlíží -

běda, běda dítěti!

Polednice blíž se plíží,

blíž - a již je vzápětí.Již vztahuje po něm ruku -

matka tisknouc ramena:

"Pro Kristovu drahou muku!"

klesá smyslů zbavena.Tu slyš: jedna - druhá - třetí -

poledne zvon udeří;

klika svakla, dvéře letí -

táta vchází do dveří.Ve mdlobách tu matka leží,

k ňadrám dítě přimknuté;

matku vzkřísil ještě stěží,

avšak dítě - zalknuté.

Tento text byl zkopírován ze serveru: http://www.cesky-jazyk.cz/citanka/karel-jaromir-erben/polednice-kytice.html#ixzz3rpwH2ytMhlavn� strana rozvrh | fototgalerie | 4. strana | 5. strana | 6. strana | filmy | ivt |powered by WOO | LEVN� HOV�Z� ZDE | COMMERCE | DONATE | SUBSCRIBE | SUPPORT | SUPPORT | SUPPORT |